• 053 / 417 32 75
  • prevadzka@spisskedivadlo.sk

Ferko Urbánek: KAMENNÝ CHODNÍČEK – Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec

29.09.2023 (piatok) 19:00, Spišské divadlo, Sp. Nová Ves

Kamenny_chodnicek_web

Ak sa celý tento svet krúti okolo žien a peňazí, potom k tým ženám a peniazom vedú aj všetky cesty a chodníčky – vrátane tých kamenných.

Réžia: Emil Spišák

Dramaturgia: Michal Babiak

Návrh scény, kostýmov, texty piesní a hudobná dramaturgia: Michal Babiak

OSOBY A OBSADENIE:

PAVEL BREZOVSKÝ, bohatý sedliak, vdovec: ZDENKO KOŽÍK

ADAM, jeho syn: MARIJAN PAVLOV

VERONA, mlynárka, vdova: MARÍNA BAKOVÁ

EVUŠKA, jej pastorkyňa: KATARÍNA KALMÁROVÁ

MIŠO, gazda u Brezovského: ANDREJ MATÚŠ

TEREZA, jeho žena a gazdiná u Brezovského: MÁRIA KORUNIAKOVÁ

Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca, jediné slovenské profesionálne divadlo v Srbsku, pripravilo inscenáciu podľa klasickej predlohy Ferka Urbánka, Kamenný chodníček. Urbánkov príbeh je zasadený do východiskovej dramatickej situácie, ktorá je prítomná v európskom divadle ešte od čias antiky – peripetiami, súvisiacimi s láskou a peniazmi. Keď jedno aj druhé začína prekračovať hranice, ktoré sme si stanovili ako normálne, teda, keď láska dostáva rozmer chlipnosti a túžba po peniazoch rozmer mamony – vzniká priestor pre dobrú komédiu. Urbánek bol majstrom divadelných typov s presahom do charakterizácie postáv, no v každom z týchto dvoch prípadov dokázal pomocou karikatúry zdôrazniť prehrešky ľudí a ich sociálneho sveta. Tie sa následne stali predmetom komiky.

Režisér inscenácie Mgr. Emil Spišák, ArtD., dlhoročný riaditeľ Spišského divadla, posilnil tento Urbánkov odkaz o nové interpretačné súvislosti, ktoré je možné odhaliť v Urbánkovom texte.