• 053 / 417 32 75
  • prevadzka@spisskedivadlo.sk

Kontakt

Úsek prevádzky a marketingu

Informácie o programe a predaj vstupeniek 

Mgr. Mária Korbová – vedúca úseku 
tel.: 053 / 417 32 75 
mob.: 0903 613 259 
email: prevadzka@spisskedivadlo.sk 

 


Spišské divadlo
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
Príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja
Zriaďovacia listina č. 1787/2009-RU 18/6379
dodatok č. 1 číslo 6456/2020/OKaCR/42519

IČO: 312 978 46
DIČ: 202 145 61118

číslo účtu: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 000 000 7000185377