• 053 / 417 32 75
  • prevadzka@spisskedivadlo.sk

O festivale

Festival Divadelný Spiš je prehliadkou komorných inscenácií slovenských a zahraničných divadiel, ktorý každoročne do regiónu priláka stovky milovníkov divadelného umenia. Podujatie má v Spišskej Novej Vsi dlhú tradíciu. Jeho história sa začala písať v roku 2008. Na začiatku celého projektu stál zakladateľ festivalu Mgr. Emil Spišák, ArtD. Cieľom bolo prezentovať divákom na Spiši komorné inscenácie slovenských profesionálnych divadiel. Nultého ročníka sa zúčastnilo spolu päť divadiel so šiestimi inscenáciami. Pozvanie prijali Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Štátne divadlo v Košiciach a svoju tvorbu predstavilo aj domáce Spišské divadlo. Nultý ročník festivalu bol úspešný, a tak organizátori nemali dôvod nepokračovať v jeho ďalších ročníkoch. Festivalu sa zúčastňovalo čoraz viac divadiel, pravidelne sa začali zapájať napríklad Slovenské komorné divadlo v Martine i Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Inscenácie sa spočiatku odohrávali na jednej scéne, v hlavnej divadelnej sále Spišského divadla. V roku 2012 sa festival rozšíril o ďalšiu scénu, ktorá sa nachádzala v komornejších priestoroch Štúdia Spišského divadla. Významným rokom v histórii festivalu je rok 2014, kedy sa ho prvýkrát zúčastnil zahraničný hosť – Moravské divadlo v Olomouci s inscenáciou Romana Vencla a Michaely Doležalovej Když se zhasne. Prítomnosť zahraničného hosťa na festivale sa odvtedy stala zvykom a pravidelným zahraničným hosťom sa od roku 2016 stalo aj Slovenské divadlo Vertigo v Budapešti, ktoré sa prvýkrát na festivale predstavilo s inscenáciou O psíkovi a mačičke. V roku 2016 získal festival inovatívnu podobu a k dvom scénam – v hlavnej divadelnej sále a v štúdiu SD – pribudla tretia – v koncertnej sále Reduty. Tá bola určená na prezentáciu alternatívnej tvorby profesionálnych nezávislých divadiel. Prvé divadlo, ktoré sa na experimentálnej scéne predstavilo, bolo bratislavské divadlo Trieska v oku s inscenáciou hry Leopolda Laholu Škvrny na slnku. Tretia scéna sa stala súčasťou dramaturgie festivalu a v ďalších rokoch sa na nej predstavilo Divadlo Pôtoň, Štúdio 12 Bratislava, Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, či Prešovské národné divadlo v Prešove. Mimoriadny rozmach zažíval festival predovšetkým v rokoch 2018 a 2019. Desiateho ročníka v roku 2018 sa zúčastnilo jedenásť divadiel, ktoré odohrali jedenásť predstavení, jedenásteho ročníka sa zúčastnilo desať divadiel s jedenástimi inscenáciami. V porovnaní s nultým ročníkom sa teda počet viac ako zdvojnásobil.

Festival je čoraz obľúbenejší aj u divákov. Kým napríklad v roku 2011 sa počet divákov pohyboval okolo 800, posledného ročníka v roku 2019 sa zúčastnilo takmer 1600 divákov.